Zašèita IBM Lotus/Notes Domino z domorodno tehnologijo Extension Manager

 

Visoka stabilnost in integracija

Optimalno delovanje

Domoroden pregled pošte v prehodu

 
Rešitve IBM, Lotus NotesTM in Lotus DominoTM so orodja za sodelovanje na daljavo v realnem èasu za podjetniške podatkovne baze in aplikacije. Z uporabo domorodne tehnologije Extension Manager, DominoSecure ponuja maksimalno stabilnost in popolno integracijo z usmerjevalnimi ter dokumentacijskimi sistemi.

DominoSecure omogoèa odkrivanje v pomnilniku v realnem èasu vseh virusov, skritih v e-poštnih sporoèilih in dokumentacijskih bazah IBM Lotus NotesTM / DominoTM, s èimer optimizira delovanje strežnika in omogoèa upravljanje protivirusne zašèite na daljavo z skrbniškim orodjem Panda AdminSecure.Kljuène znaèilnosti:

 


Kliknite na sliko za poveèavo

 

Nagrade in certifikati

Proizvodi in tehnologija Pande Software so si prislužili najbolj prestižne certifikate in nagrade.

 

 

Visoka skalabilnost in popolna integracija z usmerjevalniki in z dokumentacijskimi bazami IBM Lotus NotesTM / DominoTM , po zaslugi tehnologije Extension Manager

DominoSecure temelji na tehnologiji Extension Manager, kot jo priporoèa Lotus. Rezultat tega je višja stabilnost strežnika in popolna integracija z dokumentacijskimi bazami IBM Lotus NotesTM/DominoTM in ostalimi nalogami strežnika. Številni drugi protivirusni programi na trgu, za razliko od DominoSecure uporabljajo zastarelo in problematièno tehnologijo Hook Driver, ki lahko povzroèi neskladnost v bazah podatkov, poškoduje sporoèila in povzroèi probleme v sistemski vrsti.

 

 

Centralizirana administracija na daljavo simultano na veè strežnikih – vkljuèno z novim R6- brez navzkrižnih certifikatov

Veèina protivirusnih programov za IBM Lotus NotesTM/DominoTM  zahteva, da mrežni skrbniki ustvarjajo navzkrižne certifikate na vsakem strežniku, preden jih namestijo. Za to ni potrebno skrbeti s DominoSecure, po zaslugi novega orodja AdminSecure. S tem enotnim vmesnikom se lahko vse Pandine protivirusne rešitve po omrežju namestijo, posodobijo in nadzorujejo na daljavo in centralno na veè strežnikih. Njegovi vpogledi v realnem èasu, poroèila, alarmi, ipd. pa skrbnikom omogoèajo nadzorovanje statusa vsake delovne postaje in strežnika (vkljuèno z novim R6) istoèasno.

 

 

Napredna tehnologija za dezinfekcijo pošte v tranzitu

Uporaba tehnologije Extension Manager omogoèa, da protivirusni program pregleda e-poštna sporoèila domorodno, neposredno v poštnem nabiralniku (še preden doseže usmerjevalnik); zato maksimizira varnost podatkov in integriteto.

 

 

Pregledovanje v pomnilniku za optimizirano delovanje

Tehnologija VirtualFile pregleda vse datoteke v pomnilniku (tudi zgošèene datoteke) veliko hitreje kot drugi protivirusni programi, ki jih kopirajo na trdi disk. Pregleda in dezinficira viruse v javnih in zasebnih mapah, v Internet Mail Connector (SMTP), HTTP, MAPI, POP3 in IMAP protokolih.

Po zaslugi svoje tehnologije VirtualFile, je DominoSecure edina protivirusna rešitev na trgu, ki pregleduje sporoèila in dokumentacijo, shranjene na strežnikih IBM Lotus NotesTM / DominoTM v pomnilniku, ne da bi jih morala zapisovati na disk. Rezultat so hitrejši èasi pregleda in jamstvo integritete podatkovne baze.

 

 

Popolnoma avtomatiène dnevne posodobitve baze z opisi virusov

Posodobitve baze opisov virusov se izvajajo avtomatièno in transparentno s posodobljenega strežnika najmanj enkrat dnevno in brez vmešavanja uporabnika. Te dnevne posodobitve se izvajajo inkrementalno, kar pomeni, da se prenese samo zašèita pred virusi, ki so se pojavili od zadnje posodobitve datoteke z opisi virusov.

 

 

Prilagodljiva opozorila o incidentih in filtriranje

Celoten alarmni sporoèilni sistem dezinfekcije in filtriranja v realnem èasu, skupaj s podrobnimi konsolidiranimi dnevniki za poslediène statistiène analize in upravljanje.

 

 

Tehniène zahteve

 


NE POZABITE!
DominoSecure se lahko kupi posebej ali kot del Panda EnterpriSecure Antivirus.